'बाह्र वर्षमा खोलो त फर्कन्छ भन्छन्, तेरो दिन कसो नफर्केला र!'