बुहारीले यो कुराको सुइँको पनि नपाओस्!     

British
British
gibl
gibl
gibl
gibl
agni
agni
ime
ime
mahalaxmi
mahalaxmi