जब बाले मेरो फोटोमा टीका लगाइदिनुभयो

राम खत्री

कात्तिक ६