'बुहारी भएर सासूसँग यसरी घुम्न आउने समय हुन्छ तिमीलाई?'