यसरी सुरू भएको थियो नेपाली सेनाको संख्या घटाउने बहस (भिडिओ)

मनोज सत्याल

मनोज सत्याल

काठमाडौं, साउन १७