नेपाल प्रहरीमा भावी नेतृत्व विकास र बढुवा वैज्ञानिकिकरण
 शिवजी श्रेष्ठ पूर्व प्रहरी नायब उपरीक्षक