नेपाल प्रहरीमा भावी नेतृत्व विकास र बढुवा वैज्ञानिकिकरण

 शिवजी श्रेष्ठ

पूर्व प्रहरी नायब उपरीक्षक