नयाँ फौजदारी संहिताको व्याख्या न्याय महंगो भए पनि अन्यायभन्दा सस्तै हुन्छ
कल्याण श्रेष्ठ पूर्वप्रधानन्यायाधीश