म कसरी 'उल्लू' बनेँ
पोष्टबहादुर बस्नेत काठमाडौं, जेठ २