छाउ गोठ मात्र होइन, संस्कार भत्काऊँ
राधा पौडेल काठमाडौं, कात्तिक २२