नेपथ्यको कन्सर्ट थियो, मादल विमानस्थलको डस्टबिनमै फ्याँकियो