देउवाले निधिलाई छाडेनन् भने!
अमित ढकाल काठमाडौं, असोज ३०