नेकपा किचलो समाधानका ५ विकल्प मुलुक र नेकपाका लागि पहिलो र दोस्रो उत्तम
अमित ढकाल फागुन १४