यसरी मात्र पाउन सक्छ बिएन्डसी मेडिकल कलेजले सम्बन्धन