चिकित्सक संघको प्रश्न- राज्य सञ्चालनको जिम्मा लिएकाहरूले के आफ्नो काम गरिरहेका छन्?
नेपाल चिकित्सक संघ काठमाडौं, वैशाख २९