Ncit
Ncit

आरक्षणमा आक्रोश

अदालतले भनेको 'तरमारा' वर्ग को हो? नेपाली समाजमा त्यो वर्ग छ कि छैन?
British
British
gibl
gibl
gibl
gibl
agni inner
agni inner
ime inner
ime inner
Mahalaxmi inner
Mahalaxmi inner