व्रतः तौल घटाउने र शरीर शुद्धीकरण गर्ने प्रभावकारी विधि  

स्वास्थ्यका लागि व्रत
रामदेवी महर्जन

रामदेवी महर्जन

योग तथा उचित आहार, विहार र विचार प्रशिक्षक