कुहिने र नकुहिने फोहोर छुट्याउन जरिवाना होइन, बाल्टिन देऊ

यसरी सफा बनाउन सकिन्छ जनकपुरधाम