धन्यवाद रास्वपा, के हामी राजनीतिको व्यापक सुधारका लागि तयार छौं?