'स्कुलिङ' को विकल्प खोजिरहेका भारतीयहरूको भेलामा पुग्दा