भ्याटमा बहुदर लगाउने कि एकल दर नै ठीक?

रूप खड्का

रूप खड्का

काठमाडौं, वैशाख ३०