भारतमा 'तन्त्रमाथि लोकको विजय'

भारतको निर्वाचन परिणामले दिएका ७ सन्देश
हरि शर्मा

हरि शर्मा

काठमाडौं, जेठ २३