प्रधानमन्त्री एक्लैले सेना परिचालन गर्न सक्छन्?
मनोज सत्याल काठमाडौं, चैत ७