गुठी आन्दोलनका नौला दृश्य: एम्बुलेन्स आउँदा बाटो छाडियो, प्रहरीलाई फूल र पानी
प्रशन्न पोखरेल काठमाडौं, असार ४