त्रिविमा परीक्षार्थीको नम्बर थपघट गर्ने अपराध कसले गरे? पार्टीको कोटामा नियुक्त भएकाले
प्रशन्न पोखरेल काठमाडौं, असार १९