अदालतमा रोशनी शाही 'होस्टायल'
शोभा शर्मा काठमाडौं, कात्तिक १७