अख्तियारले नै काम रोक्न आदेश दिनसक्ने कानुन बन्दै
शोभा शर्मा काठमाडौं, माघ ९