‘प्रधानमन्त्रीलाई रोकिनुस्, आराम गर्नुस् भन्नुपर्छ’ बाबुले पढाएका प्रधानमन्त्रीको छोराले गरे सर्जरी
सन्जिब बगाले काठमाडौ,फागुन २५