'मलाई प्रधानमन्त्रीका मान्छेले धम्की दिए' शारदा भट्ट, राष्ट्रिय सभा सदस्य, नेकपा
 शारदा भट्ट काठमाडौं, वैशाख १९