क्वारेन्टिनको सुरक्षामा नेपाली सेना
रासस जुम्ला, जेठ ७