महालेखापरीक्षक कार्यालयले कोभिड-१९मा भएको खर्च, आम्दानीको छुट्टै लेखापरीक्षण गर्ने
सेतोपाटी संवाददाता काठमाडौं, असार १६