दोस्रो पुस्ताका नेकपा नेता सिंहदरबारभित्र छलफलमा
सन्जिब बगाले काठमाडौं, असार २५