प्रदेश १ को नीति तथा कार्यक्रमः असफल भएका पुरानै योजनालाई निरन्तरता 
राजु अधिकारी विराटनगर, जेठ २७