‘चिर्कटो’ सम्झौताको भविष्य

के-के स्वार्थले यो सम्झौतामा पुगे तीन नेता?  
बिनु सुवेदी

बिनु सुवेदी

काठमाडौं, असोज २८