कुइनाले बनाएका चित्र–आर्ट बाइ आनन्द
विद्या राजपुत  काठमाडौं, पुस १०