निजी जत्तिकै अब्बल भक्तपुरका राणाकालीन सरकारी स्कुल
सबिना श्रेष्ठ काठमाडौं, असार २१