३०० वर्ष पुरानो पोखरी ब्यूँतायो भक्तपुरले
सबिना श्रेष्ठ भक्तपुर, भदौ १७