हिउँ फोटोमै राम्रो, झेल्नेलाई थाहा हुन्छ यसको दुःख
महेश नेपाली जुम्ला, फागुन २१