भूकम्पपछि मौलिकता गुमाएको बारपाक
निशा भण्डारी बारपाक (गोरखा) बैशाख १२