बंगालको खाडीबाट होइन सोमालियादेखि आउँछ नेपालमा मनसुन
भानुभक्त काठमाडौं, जेठ २९