'पठाओ चालक' गंगा भन्छिन्- पोलियोले मेरा पाइला रोक्न सकेन
सुधिर भण्डारी काठमाडौं, असार ८