सरकारी स्कुलले नै मास्यो केटाकेटी खेल्ने जग्गा
सबिना श्रेष्ठ काठमाडौं, साउन १