'राति सुत्दा पनि मास्क लगाउनु जस्तो हुन्छ'
समिक्षा अधिकारी काठमाडौं, साउन ६