भक्तपुरको लोकन्थलीमा पहिरो, केही घर जोखिममा
खिलानाथ ढकाल भक्तपुर, भदौ३