बेनीमा पखालाको सङ्क्रमण फैलियो
सेतोपाटी म्याग्दी, भदौ ६