पचास परिवार बाढीको जोखिममा
सेतोपाटी बाजुरा, भदौ १३