सिक्किममा मनाइन्छ काठमाडौंको जात्रा, सरकारले पनि दिन्छ विदा
युनिक श्रेष्ठ काठमाडौं, भदौ २६