दोस्रो युवा सम्मेलन बङ्गलादेशमा हुने
सेतोपाटी काठमाडौँ, भदौ २७