‘सहरमा घरहरू मात्र छन्, गाउँमा समाज’
युवराज श्रेष्ठ पोखरा, माघ ४