प्रदेश नम्बर ५ मा मल र विषादी छर्न ‘ड्रोन’को प्रयोग गरिने