दाङका स्थानीयले गरे बाटो बन्द
नारायण खड्का दाङ, चैत १३